Golden Agen etusivulle

Näin autat - näin elvytät

 

 • Tilannearvio


 • Lisäonnettomuuksien    ehkäisy


 • Ensiarvio


 • Hätäensiapu


 • Hätäilmoitus


 • Elvytys


 • Muu ensiapu


 • Potilaan haastattelu


 • Potilaan    kohtaamisesta


 • Raportointi


 • Yleistä


 • ONNETTOMUUSPAIKAN TILANNEARVIO


  Onnettomuustilanteessa on tärkeää tehdä tilannearvio, estää lisäonnettomuudet, antaa henkeä pelastava hätäensiapu, tehdä hätäilmoitus ja antaa muu ensiapu. Muista muun liikenteen varoittaminen!

  TILANNEARVIO


  Arvioi lisävaarat, autettavien tila, ensiavun kiireellisyys, auttajien lukumäärä, käytettävissä olevat ensiapuvälineet sekä matka hoitoon. Tilanteessa tarvitaan johtaja. Johtovastuu lankeaa sille henkilölle, jolla on eniten ensiapuosaamista. Hän ohjaa muut auttajat tehtäviinsä ja "pitää langat hyppysissään" koko ajan. Toimi ripeästi, silti hosumatta.

  Selvitä, onko uhri hereillä tai heräteltävissä, onko hän tajuton, hengittääkö hän ja tuntuuko häneltä pulssi.

  Takaisin alkuun

  Kuva: Avun saapuessa maallikkoelvytystä ei ole aloitettu, Kohteessa pitää aloittaa peruselvytys aina mahdollisimman aikaisin. (Suomen Elvytysneuvosto. 2001. PPE-D.)

  LISÄONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY


  Lisäonnettomuuksien ehkäisyssä on muistettava auttajan oma turvallisuus: minusta on hyötyä vain, ellen itse aiheuta itselleni lisävaaraa. Varoita muuta liikennettä hätävilkuin ja varoituskolmioin. Huomioi, mihin laitat moottoripyörän niin, ettei se vaaranna muuta liikennettä, vaan varoittaa tilanteeseen tulevia hiljentämään vauhtia. Uhrit siirretään turvaan tien sivuun. Muista palovaaran riski!

  Lisävivahteen motoristille liikenneonnettomuustilanteen auttajana tuo se, miten ja mihin asettaa pyöränsä onnettomuuspaikalla. Moottoripyörän mukana ei myöskään ole mahdollista pitää mukana samankokoista ensiapulaukkua, joka mahtuu autoon. Vammojen tukemisessa motoristi voi hyödyntää mm. ajopuvussa olevia kovikkeita.

  Takaisin alkuun

  ENSIARVIO


  Yhden minuutin kestoiseen ensiarvioon kuuluu seuraavien asioiden selvittely: uhrin hengitysteiden aukiolo, hengitys, verenkierto, tajunnan taso ja näkyvät vammalöydökset. Ensiarviolla siis selvitetään peruselintoimintojen häiriöt ja hätäensiavun tarve. Käytä ensiarvioon ABCDE-menetelmää:

  Hengitystie ja kaularanka (airway = A)

 • Varmista hengitysteiden aukiolo
 • Hengitys (breathing = B)
 • Kuuntele ja tunnustele ilman virtausta suun ja nenän läheltä
 • Verenkierto (circulation = C)
 • Tarkista pulssi ranteesta. Normaalin verenkierron merkkinä tunnet voimakkaan, rauhallisen ja tasaisen rannepulssin, myös käden iho on lämmin
 • Tajunnan taso (disability = D) Normaalin tajunnan merkkinä on se, että potilas on hereillä ja vastaa kysymyksiin järkevästi. Lisäksi hän pystyy liikuttamaan kaikkia raajojaan pyydettäessä.
 • Näkyvät vammalöydökset (exposure = E)
 • Selvitä vammamekanismi eli liike-energia ja trauman laatu eli onko kyseessä tylppä, lävistävä vai leikkaava trauma. Vammamekanismi on tärkeämpi kuin potilaan tila.
 • Hätätilapotilas vaatii jatkuvaa seurantaa, sillä hänen tilansa voi muuttua äkillisesti.

   

  Takaisin alkuun

  HÄTÄENSIAPU


  Hätäensiapu koostuu hengityksen varmistamisesta, verenvuotojen tyrehdyttämisestä ja sokin estämisestä. Varmista uhrin hengitys avaamalla hengitystiet, käännä tajuttomat kylkiasentoon ja elvytä tarvittaessa. Jos tajuissaan olevalla henkilöllä on hengitysvaikeuksia, aseta hänet puoli-istuvaan asentoon. Verenvuodot tyrehdytetään sekä sokki estetään seuraavasti: vuotava kohta kohoasentoon, paina vuotokohtaa, tarvittaessa laita paineside. Vuotava potilas makuuasentoon ja jalat koholle, käytä apuna vaikka laukkua, kiviä tai mitä tahansa myttyä, mitä maastosta löydät. Pidä potilas lämpimänä, myös alapuolelta. Lämmin peitto päällä ei auta, jos alla on jääkylmä asfaltti!

  Tärkeä taito on osata ottaa kypärä pois uhrin päästä siten, ettei aiheuta lisävammoja. Siksi kurssilla harjoitellaan kypärän ottamista pois päästä. Näin opitaan myös, miten erilaiset lukitusmekanismit avataan. On eri juttu avata omaa tuttua kypärää omasta päästä, kuin ottaa vierasta kypärää onnettomuuden uhrin päästä pois.

  Takaisin alkuun

  HÄTÄILMOITUS


  Tee hätäilmoitus numeroon 112 Euroopassa. Kännykkään ei tarvitse pin-koodia, riittää että virta on päällä, joten voit soittaa vaikka ventovieraan puhelimesta. Mieti kuitenkin jokunen sekunti ennen soittoa, mitä sanot. Eli kerro RAUHALLISESTI mitä on tapahtunut, onko ihmisiä vaarassa, kuvaile tarkka tapahtumapaikka (tiedätkö missä ajat, kiinnitätkö huomiota tienviittoihin?) ja kerro loukkaantuneiden lukumäärä. Vastaa hätäkeskuksen kysymyksiin sekä noudata saamiasi ohjeita. Hätäkeskus saattaa haluta keskustella potilaan kanssa.

  Pidä puhelinlinja auki, kunnes hätäkeskus antaa sinulle luvan sulkea puhelimen. älä soita tällä puhelimella mihinkään, ennen kuin ambulanssi on tullut paikalle, koska mikäli hätäkeskus tai ambulanssi haluaa joitakin lisätietoja matkalla onnettomuuspaikalle, he soittavat siihen puhelimeen, josta hätäilmoitus tuli.

  Pidä huolta siitä, että kulkureitti onnettomuuskohteeseen on avoin ja huolehdi paikalle opastus. Jos uhrin tila muuttuu olennaisesti, soita hätäkeskukseen uudelleen. Yritä koota kaikki liikkuvat potilaat yhteen paikkaan.

  Takaisin alkuun


  ELVYTYS


  Yksi ensiapukurssilla opeteltavista taidoista on elvytys, jota harjoitellaan Anne-nuken avulla.

  1. Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta, selvitä heti, onko hän herätettävissä puhuttelemalla ja ravistelemalla.
  2. Jos hän ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä joku paikalla olevista tekemään hätäilmoitus hätänumeroon 112. Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata hätäkeskuksen ohjeita.
  3. Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys: Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Katso liikkuuko rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni tai tuntuuko poskellasi ilman virtaus.

   Jos hengitys ei ole normaalia:

  4. Aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele 30 kertaa käsivarret suorina rintalastaa mäntämäisellä liikkeellä painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintakehän painua noin 4-5 cm.
  5. Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa hengitystiet uudestaan. Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Sulje sieraimet peukalolla ja etusormella. Paina huulesi tiiviisti henkilön suulle ja puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin, seuraa samalla rintakehän liikkumista.
  6. Jatka painelu-puhalluselvytystä vuorottelemalla rytmiä 30 painelua, 2 puhallusta kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.

  Takaisin alkuun


  MUU ENSIAPU


  Vasta kaiken edellä mainitun jälkeen tuetaan murtumat, sidotaan haavat ja annetaan muuta oireenmukaista ensiapua. Muista myös rauhoitella uhreja. Auttaja saattaa niin ikään olla henkisen tuen tarpeessa.

  Takaisin alkuun


  POTILAAN HAASTATTELU


  Haastattele potilasta kysymällä häneltä seuraavia asioita: muistaako hän tapahtuman, tuntuuko kipua ja missä kipu on, onko hengittäminen vaikeata, onko rintakehällä paineluarkuutta sekä mikä on tämänhetkinen pahin vaiva. Kysy potilaalta, montako henkilöä hänen seurueessaan oli. Tarkista ovatko he kaikki paikalla.

  Takaisin alkuun

  POTILAAN KOHTAAMISESTA


  Onnettomuustilanne on useimmiten pelottava ja jännittävä. Muista auttajana kuitenkin rauhallinen ja asiallinen käyttäytyminen. Puhu asiasi / kerro ohjeet selkeästi ja ymmärrettävästi, muista aina kertoa mitä ja minkä takia teet potilaalle jotakin. Huomioi myös muut tilanteessa olijat, esim. omaiset. Auttaja ei ole poliisi, eikä provosoija. älä arvioi, kenen syy onnettomuus on. Kun potilas kysyy, kerro aina totuus vammoista. Tehtäväsi ei ole kuitenkaan alkaa oma-aloitteisesti raportoida potilaalle tämän tai muiden uhrien vammoja.

  Takaisin alkuun

  RAPORTOINTI


  Kun ambulanssi saapuu paikalle, kerro havaintosi sekä mitä olet tehnyt. Ilmaise asiasi täsmällisesti. Ainakin seuraavat asiat on tärkeää raportoida: vammautuneiden lukumäärä, vammautuneiden pahin vamma tai peruselintoiminnan häiriö sekä tehdyt toimenpiteet. Kerro myös paikallesaapumisesi tarkka kellonaika.

  Takaisin alkuun

  YLEISTÄ


  Apuna käytetään kaikkia läsnäolijoita: yksi voi hälyttää apua, toinen elvyttää, kolmas varoittaa liikennettä jne. Monipotilastilanteessa potilaat jaetaan vammojen perusteella ryhmiin, jolloin kiireellisintä apua tarvitsevat pääsevät ensimmäisenä hoitoon. Jotta paikalla olevat henkilöt voivat auttaa parhaansa mukaan, opetetaan ensiapukurssilla myös auttamisen neuvomista. Onnettomuustilanteessa tarvitaan tilanteelle johtaja, joka opastaa selkeillä ohjeilla auttajia. Näin tilanne pysyy hallinnassa, ja jokainen auttaja voi keskittyä omaan tehtäväänsä.

  Kirjoittaja toimii Helsingin kaupungin kotihoidossa terveydenhoitajana. Ensiapuharrastus 1980-luvulta alkaen johti terveydenhuoltoalan opintoihin. Artikkeli pohjautuu alkujaan Grani Mp:lle pidettyyn ensiapukoulutukseen, jonka suunnittelin motoristien toiveiden pohjalta. Oma moottoripyöräharrastus, nyt jo vähemmälle jäänyt, piti yllä kipinää ensiavun osaamisen tärkeydestä. Myöhemmin tiivistettyä ensiapukoulutusta jatkettiin MP69:n Motoristi Survival -kursseilla Tampereen poliisikoululla yhtenä valinnaisaiheena.

  Lain mukaan jokaisella on auttamisvelvollisuus onnettomuustilanteissa. Auttamiskynnystä madaltaa tieto omasta osaamisesta. Siksi ensiapukursseille hakeutuminen kannattaa. Tietää, mitä ja miten voi auttaa, sekä tietää myös, mitä ei pidä tehdä. Kursseilla harjoitellaan taitoja käytännössä, eli kurssilaiset esim. harjoittelevat tajuttoman kääntämistä kylkiasentoon toisillansa.

  Onnettomuuspaikalla auttaja voi kokea, ettei voi itse tehdä paljoakaan. Ambulanssihenkilöstöä kuitenkin auttaa suuresti se, että auttajat voivat kertoa havainnoistaan, potilaiden tilasta, löydetyistä vammoista ja tilan kehittymisestä sillä välin, kun odotellaan lisäapua. Ensiaputaidot oppii kurssilla ja taitoja voi ylläpitää oman paikkakunnan ensiapuryhmässä.

  Sirkka Kivelä

  sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja

  Valokuvat Moottoripyöräkerho 69 r.y.:n järjestämiltä Motoristi Survival
  -kursseilta.