Teemat

Kirjoita meille
Foorumi
Chat-keskustelu
Blogi-kirjoituksia
Sähköposteja
 
EditRegion8_mainos
Verotus

Verohallinto VVM Verotus Suomi.fi Veronmaksajat

Verovaroilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Veroilla kustannetaan terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kansalaisten tarvitsemia palveluja.

Jokainen työssäkäyvä maksaa ansiotuloistaan veroa sekä kunnalle että valtiolle. Kunnalle veroa menee kunkin kunnan määrittämän tuloveroprosentin mukaisesti tietty osa ansioista. Valtion verotuksessa noudatetaan progressiota: suurituloiset maksavat tuloistaan veroina suhteellisesti enemmän kuin pienituloiset. Myös pääomatuloista maksetaan veroa. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet maksavat seurakunnalleen kirkollisveroa.

Ostetuista tuotteista ja palveluista kuluttajat maksavat arvonlisäveroa, jonka yritykset tilittävät valtiolle. Arvonlisäveron suuruus vaihtelee tuotteen tai palvelun mukaan.

Valtiovarainministeriö huolehtii Suomen verolainsäädännön valmistelusta ja verohallinnon kehittämisestä. Verohallinto toimittaa verotuksen käytännössä. Verotoimistot hoitavat muun muassa asiakaspalvelun, veronkannon ja kirjanpidon.

Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi huolehtivat omaan alaansa kuuluvista veroista. Eläke- ja vakuutuslaitokset keräävät niille kuuluvat maksut.

 

Artikkelit

Joulukuun auringon nousu

Luminen Helsinki joulukuu 2010

Kevätaurinko

Maarianhaminan satama

Wanha myllyn juova

Taivalkosken talvi

 

 

Lintu pinjassa

Senioriportaali wwww.goldenage.fi Ovi Tiedon Lähteille Ihmiseltä Ihmiselle

Mikä on Golden Age